PROFIL DZIAŁALNOŚCI:INSTALACJE SYSTEMÓW ANTENOWYCH GSM/DCS/UMTS/LTEKONSTRUKCJE STALOWE: PROJEKTOWANIE, PREFABRYKACJA, MONTAŻINSTALACJE ELEKTRYCZNE I ENERGETYCZNE SN i NNPOMIARY ELEKTRYCZNE, POWYKONAWCZE I OKRESOWE